Mida Sinu klient tegelikult mõtleb?

Brandlyse aitab Sul mõista Sinu klientide alateadlikke otsuseid kasutades kognitiivpsühholoogiat ja turundussemiootikat ning pakub lahendusi Sinu brändi kuvandi teadlikuks muutmiseks. Seeläbi võimaldab Brandlyse Sinu potentsiaalset kliendibaasi üheltpoolt suurendada, kuid samas ka olemasoleva kliendi lojaalsust kasvatada.

Kuidas see töötab?

 Meetod

Brandlyse kasutab innovaatilist turu-uuringu meetodit, mis kombineerib turundussemiootika, kognitiivpsühholoogia ning matemaatika, mille abil kaardistatakse sihtgrupi hoiakud Sinu brändi suhtes. Lähtuvalt kogutud andmestiku analüüsist, koostatakse juba konkreetseid ja mõõdetavaid samme sisaldav strateegia Sinu brändi kuvandi teadlikuks muutmiseks Sinu sihtgruppide hulgas.

 Andmete kogumine

Andmete kogumiseks kasutame IAT (implicit association test) meetodit, mis reaktsioonikiiruse mõõtmise kaudu uurib inimeste alateadlike assotsiatsioonide tugevust. Kõik meie küsimustikud on veebipõhised ning toimivad igas arvutis ja nutiseadmes, võimaldades neid lihtsasti jagada ning täita. Tänu IAT-meetodile ei ole küsimustikud täidetud sadade pallidega ning vastamine võtab maksimaalselt 5 minutit.

 Andmete analüüs

Kogutud andmete analüüsimiseks kasutame turundussemiootikat, mis võimaldab meil luua igale vastajale oma narratiivi, öeldes, kuidas tema brändi näeb. Igas narratiivis on võimalik mõõta nelja tegurit - valentsi, tõepärasust, intensiivsust ja motivatsiooni. Neid tulemusi visualiseerides näeme, kuidas kliendid hetkel brändist mõtlevad.

 Tulemus

Luues leitud narratiivist variatsioone anname konkreetsed soovitused, mida brändiloos ja kommunikatsioonijuhtimises muuta, jõudmaks soovitud tulemuseni. Lisaks kasutame semiootilist ruutu vastandite analüüsiks, et mõista, mis kommunikatsiooni muutmisega kaasneb ning kas muutused oleksid kokkuvõttes kasulikud. Töötasime välja semiootika matemaatilise mudeli, mis võimaldab öelda, millised kliendigrupid vastanduvad teineteisele, kui nad kokku puutuvad.